General error Textpattern Error: Data too long for column 'page' at row 1 on line 95
Fanoos Institute of Higher Education | موسسه تحصیلات عالی فانوس: معرفی مؤسسه تحصیلات عالی فانوس

صفحه فیسبوک فانوس

معرفی مؤسسه تحصیلات عالی فانوس

مؤسسه تحصیلات عالی فانوس در سال 1392 پس از طی مراحل قانونی ثبت یک مؤسسه تحصیلات عالی، از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی جواز فعالیت را در سه پوهنځی (حقوق و علوم سیاسی، ژورنالیزم و علوم ارتباطات و اقتصاد) را بدست آورد.  اکنون که  پنج سال از فعالیت این نهاد علمی و اکادمیک میگذرد برای 1200 تن محصل در سه تایم  درسی ارائه خدمات تحصیلی و تحقیقی می کند و توانسته است چهار دور از فراغت خویش را به جامعه تقدیم نماید..
 معرفی پوهنځی های تحصیلات عالی فانوس
معرفی پوهنځی ژورنالیزم
    پوهنځی ژورنالیزم یکی از پوهنځی های سه گانه موسسه تحصیلات عالی فانوس  است که در چوکات این نهاد به تاریخ ۳ میزان ۱۳۹۳ هجری خورشیدی همزمان با ایجاد این موسسه جواز فعالیت اش را رسماً از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی کشور بدست آورد.
هیئت رهبری موسسه تحصیلات عالی فانوس با درک اهمیت این رشته و جایگاه آن تلاش نموده است تا سهولت های لازم را برای محصلین عزیز این رشته فراهم سازد و سعی دارد که بستر مناسب تحصیلی را برای جوانان علاقمند  این رشته فراهم نماید.                                                                                                   
پوهنځی ژورنالیزم موسسه تحصیلات عالی فانوس در پهلوی درس های نظری زمینه های مثبت کارهای عملی را فراهم ساخته با داشتن ایستگاه رادیویی به نام خاور  و داشتن مصداق گفته های بالا بوده و جایگاه این پوهنځی را در کشور در میان سایرنهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی برجسته تر ساخته است .
دیپارتمنت های مربوط به پوهنځی ژورنالیزم                                                                                    
پوهنځی ژورنالیزم دارای دیپارتمنت های ذیل می باشد.
دیپارتمنت مطبوعات
دیپارتمنت رادیوتلویزیون
دیپارتمنت سایبر (آنلاین ژورنالیزم)
دیپارتمنت ارتباطات و روابط عامه.
قابل ذکر است که محصلین پوهنځی ژورنالیزم موسسه تحصیلات عالی فانوس سال اول و دوم را به شکل عمومی به پیش برده و پس  از تکمیل سال دوم آموزشی وارد مرحله تخصصی می شوند که هر محصل نسبت به علاقمندی خویش یکی از رشته فوق را انتخاب می نمایند.
معرفی مختصر پوهنځی حقوق و علوم سیاسی
 حقوق و علوم سیاسی یکی از پوهنځی های مربوط موسسه تحصیلات عالی خصوصی فانوس بوده که سال 1392 هجری شمسی تاسیس گردیده است.  از بدو تاسیس تلاش خواهد نمود تا کادرهای متخصص و کار آزموده عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را تقدیم جامعه نماید چون پوهنځی حقوق و علوم سیاسی مولد نیروی کار برای نهاد های عدلی و قضائی، سیاسی و اداری مملکت میباشد، لذا ایجاب مینماید تا تــــــدریس وآموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکلات همراه است. خصوصاْ در حال حاضر که بحث حاکمیت قانون و آوردن نظم در جامعه یکی از ضروریات مبرم جامعه ما تلقی میگردد، این رسالت هر چه بیشتر تقویت گردیده و پوهنځی حقوق و علوم سیاسی را مکلف میسازد تا در آموزش نسل جوان نیاز های فعلی و آینده نهاد های عدلی- قضائی و سیاسی- اداری را مد نظر گرفته و برای علاقمندان این رشته عرضه خدمات مناسب علمی نماید.
    مدت تحصیل در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی فانوس 4 سال میباشد، که دو سال اول دوره تحصیل، به شکل عمومی بوده و همه محصلین دروس مشترک را با هم تعقیب مینمایند. در شروع سال سوم محصلین به دو رشته جدا گانه و تخصصی  تقسیم شده و به ادامه دروس شان میپردازند. رشته های متذکره به نام رشته علوم حقوقی و قضائی و رشته علوم سیاسی و اداری مسمی میباشند.
     موسسه تحصیلات عالی فانوس مصمم است تا نصاب درسی جدید پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل را که به شکل معیاری و اساسی طرح ریزی شده است، تطبیق نماید
   پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در تعمیر مرکزی موسسه تحصیلات عالی فانوس ایجاد و فعالیت می نماید.
در کتابخانه موسسه تحصیلات عالی فانوس یک بخش آن به کتب حقوق و علوم سیاسی اختصاص داده شده است.