صفحه فیسبوک فانوس

فانوس در گذر گاه زمان

 موسسه تحصیلات عالی فانوس یکی از نهاد های تحصیلی خصوصی پیشگام و تاثیر گذار در جهت ارایه خدمات تحصیلی برای جوانان تحصیلی کشور بوده که از بدو تآسیس تا اکنون توانسته است در آسمان نیلگون جامعه تحصیلی کشور،  درخشش خوبی را از خود به نمایش بگذارد.

این نهاد تحصیلی و اثر گذار به تاریخ 3 میزان سال 1392   رسما رییس محترم موسسات خصوصی وزارت تحصیلات عالی و حضور شماری از شخصیت های بزرگ علمی و سیاسی , نمایندگان پارلمان و عده زیادی از فرهنگان و فریخته گان کشوردر تالاراین موسسه در قلب شهر کابل گشایش یافت.

موسسه تحصیلات عالی فانوس امتحان کانکور خود را به تاریخ  22 /حمل /1393 در حضورداشت نمایندگان محترم وزارت تحصیلات عالی کشور برگزار نموده به تعداد ( 758 ) نفر را از میان اشتراک کننده گان و متفاضیان برای سمستر اول در رشته های حقوق وعلوم سیاسی , اقتصاد,  زورنالزم جذب نموده.

موسسه تحصیلات عالی فانوس با وجود آنکه عمر زیادی ار فعالیت اش نمی گذرد ; اما علاقمندی جوانان عزیزنسبت به این نهاد علمی به شدت در حال افزایش است;
به همین ترتیب ارایه خدماتی با کیفیت این نهاد توانسته است نگاه تحسین بر انگیز شخصیت های بزرگ علمی و دانشمندان کشور را به خود جلب کند.
چنانچه ستایش ازارایه خدماتی این موسسه توسط تعداد زیادی از دانشمندان کشور مصداق گفته فوق می باشد.
در حالی حاضر به تعداد (1500) محصل در موسسه تحصیلات عالی فانوس اعم از پسر و دختر در رشته های اقتصاد, حقوق وعلوم سیاسی مصروف فراگیری آموزش می باشند.
قابل تذکر است؛ عامل عمده یی که توانسته است در زمان کوتاه جایگه این نهاد عملی را در کشور در موقعیت برجسته تعریف نماید، استخدام استادان ورزیده بوده هر کدام که دارای درجه های تحصیلی به سویه های ماستر و دکتر از کشور های چون انگلیستان،ایتالیا،مصر، روسیه، هندوستان،پاکستان و ایران می باشند. 
ارایه خدمات با کیفیت برای جوانان جهت تحول آفرینی و شکوفایی کشور خط مشی و هدف اساسی و بنیادین این نهاد را تشکیل می دهد.
به امید افغانستان سرشار از علم و دانش و عاری از خشونت