صفحه فیسبوک فانوس

ژورنالیزم و علوم ارتباطات

ژورنالیزم یکی از فاکولته  های  سه گانه موسسه تحصیلات عالی فانوس بوده که در چوکات این نهاد به تاریخ ۳ میزان 1392 هجری خورشیدی همزمان با ایجاد این موسسه، جواز فعالیت اش رسمآ از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی کشور بدست آورد.

هیات رهبری موسسه تحصیلات عالی فانوس با درک اهمیت این رشته و جایگاه آن در عصر حاضر تلاش نموده اند، تا سهولت های لازم را برای محصلان عزیز در این رشته فراهم ساخته و با عزم  راسخ کوشش می نماید که بستر مناسب تحصیلی را در این فاکولته برای جوانان علاقمند  فراهم نمایند.                                                                                                    

دقیقآ داشتن صنوف معیاری، کتابخانه و انترنت لپ از جمله مواردی هستند که سهولت درسی را برای محصلان فراهم ساخته است.

فاکولته ژورنالیزم موسسه تحصیلات عالی فانوس در پهلوی درس های نظری زمینه های مناسب کارهای عملی را  برای محصلان مساعد نموده  و با داشتن استیشن رادیویی به نام «خاور» در داخل این موسسه و داشتن استیشن تلویزیون نیز به نام «خاور» مصداق گفته های بالا بوده و جایگاه این فاکولته را در کشور در میان سایرنهاد های تحصیلی دولتی و خصوصی برجسته تر ساخته است .

دیپارتمنت های مربوط به فاکولته ژورنالیزم:                                                                                         

فاکولته ژورنالیزم دارای دیپارتمنت ذیل می باشد:

دیپارتمنت مطبوعات 

دیپارتمنت رادیوتلویزیون

دیپارتمنت سایبر (آنلاین ژورنالیزم)

دیپارتمنت ارتباطات و روابط عامه.

قابل ذکر است که محصلان فاکولته ژورنالیزم موسسه تحصیلات عالی فانوس سال اول و دوم را به شکل عمومی به پیش برده و پس ازتکمیل سال دوم آموزشی وارد مرحله تخصصی

می شوند که هر محصل با در نظر داشت علاقمندی اش یکی از رشته فوق را انتخاب می نمایند.

1-دیپارتمنت مطبوعات: تمرکز اصلی این دیپارتمنت در دوسال اخیر تنها و تنها در ساحه فعالیت های رسانه های چاپی  بوده و بستر تخصص و فعالیت های مسلکی را در این عرصه برای محصلان فراهم می سازد. 

فارغان این رشته پس از فراغت می توانند در رسانه های چاپی (مجله ها، روزنامه ها، هفته نامه ها و سایر جراید چاپی و یا هم به حیث نویسنده در رسانه های صوتی و تصویری  استخدام شوند.

2- دیپارتمنت رادیوتلویزیون:  یکی از دیپارتمنت های فاکولته  ژورنالیزم بوده و در صنف سوم سمستر اول محصلان بصورت مستقل میتوانند در ین دیپارتمنت دروس خویش را ادامه دهند.

محصلان این دیپارتمنت بیشتر از همه به مسایل چون: تولید برنامه های رادیویی، تولید برنامه های تلویزیونی و ژانرهای اطلاعی دسترسی دارند.

محصلان این رشته پس از فراغت توانایی و مهارت های لازم در انجام فعالیت های رسانه های صوتی و تصویری دارا می باشند.

تدریس در این دیپارتمنت به دو شکل یعنی هم به صورت نظری و هم به شیوه عملی ص.رت می گیرد.

3- دیپارتمنت سایبر (آنلاین ژورنالیزم ):

این دیپارتمنت یکی از دیپارتمنت های نو پا و تازه تاسیس در چوکات فاکولته ژورنالیزم پوهنتون های افغانستان بوده و با عمر اندک خویش مورد توجه و حمایت اکثر محصلان رشته ژورنالیزم قرارگرفته است.

سایبر ژورنالیزم یا ژورنالیزم برقی که در کشورهای جهان طرفداران زیاد دارد همواره مورد استفاده دست اندرکاران عرصه رسانه یی به ویژه ژورنالیستان اجتماعی که از مجرای انترنت دیدگاهای خویش را  در خدمت مردم قرار می باشد.

از اینرو سایبر ژورنالیزم عبارت از همان ژورنالیزم برقی یا انترنتی است که پیام ها و تبادل اطلاعات از مجرای انترنت وزیر مجموعه های مرتبط به آن در دسترس عامه قرارمی گرد.

سایت های بزرگ انترنتی به شمول زیرمجموعه های مرتبط به آن نظیر فیسبوک، یاهو تانگو، سکایپ و غیره همه مجراهای تبادل اطلاعات هستند که در محور ژورنالیزم برقی یا سایبر تعریف می شوند.

موضوعاتی که در طول دو سال اخیر دوره تحصیلی در این دیپارتمنت مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد ، همه شامل مسایل فعالیت های رسا نه های برقی یا الکترونیک بوده و شیوه های فعالیت های ژورنالیستی در این  زمینه برای علامندان این رشته تدریس می گردد..

4- دیپارتمنت ارتباطات و روابط عامه:

این دیپارتمنت همان گونه که از نامش پیداست موضوعات مربوط به روابط عمومی و ساختارهای این عرصه را در طول دو سال مورد مطلعه و مداقه قرار می دهد. 

هم چنان محصلان در دو سال اخیر دوره تحصیلی  تمام شیوه ها و رفتار های روابط عمومی را به صورت عمیق و تخصصی فرا می گیرند.

فارغان این بخش پس از دوره فراغت شان توانایی انجام کار را به صورت تخصصی در نهاد های روابط عمومی خصوصی و دولتی دارا می باشند.

کریدت های درسی:

سیستم درسی در این فاکولته به شکل کریدت بوده و مجموع کریدت ها در یک دوره تحصیلی بین ۱۳۶ کریدت می باشد.

هر کریدت۱۶ واحد درسی بوده و هر واحد درسی ۵۰ دقیقه می باشد.

مجموع کریدت هایی که دریک سمستر به پیش برده می شود حد اکثر ۲۱ کریدت وحد اقل ۱۷ کریدت می باشد.

نظام کریدت خود یک نظام معیاری وبین المللی و قبول شده در جهان امروزی  بوده و معرفی سیستم کریدت با تمام  جزییات  آن از حوصله این بروشوری که در  دست دارید خارج و نیازمند تشریحات بیشتر است.

دوره تحصیلی:

دوره تحصیلی در این فاکولته حد اکثر چهارسال وحد اقل آن سه سال می باشد.

اینکه یک محصل دوره تحصیلی اش را در چهارسال و یا  کمتر از چهارسال به پیش می برد بستگی به توانایی و مهارت خود محصل دارد. یعنی محصل توانمند با ظرفیت بالا می تواند با انتخاب کریدت های بیشتر عمر دوره تحصیلی اش را از چار سال کاهش دهد. اما درصورتیکه محصل توانایی بیشتر ندارد ویاهم به نسبت مصروفیت کاری و سایرمشکلات دیگر نمی خواهد کریدت های بیشتر بگیرد دراین صورت دوره تحصیلی آن چهارسال را احتوا می کند. 

سیستم تدریس: سیستم تدریس در فاکولته ژورنالیزم به شکل کریدت بوده که توسط استادان متخصص و ورزیده به سویه های ماستر و داکتر به پیش برده می شود.

محصلان  در فاکولته ژورنالیزم موسسه تحصیلات عالی فانوس ضمن آنکه یک بخشی از مسایل آموزشی راب ه شکل نظری به پیش می برند؛ در عین حال  ملزم به انجام کارهای عملی نیز اند که از جانب استادان برای شان وظیفه داده می شود.

سیستم تدریس در این فاکولته به شکل آموزش فعال صورت گرفته و سهم محصل در درس جدآ مطمع نظر است؛ یعنی در پهلوی استاد محصل نیز باید متحرک و جستجو گر باشد.

توانایی های فارغان  این رشته: 

محصلانی که پس از تکمیل دوره تحصیلی از این فاکولته سند فراغت را بدست می آورند قادر به انجام کار در رسانه مختلف داخلی و خارجی می باشند. 

ادعای فوق تخیلی نبوده بلکه با در نظرداشت برنامه های تدوین شده آموزشی و از قبل تعیین شد با تمام مسوولیت صورت می گیرد.

اما این موضوع را نباید فراموش کرد که تلاش و جدیت محصلان یکی از موارد  عمده یی است که در تعیین سرنوشت محصل نقش محوری و اساسی را دارد.

هدف:

راهکارهای آموزشی و برنامه ریزی شده این فاکولته دقیقآ برایند عالی و مناسب را در این بخش در قبال داشته و تعیین کننده مسیر اصلی  و اهداف نهایی این رشته را تشکیل می دهد. 

هدف اصلی و اساسی فاکولته ژورنالیزم موسسه تحصیلات عالی فانوس این است که  فارغان این بخش با شمولیت شان در نهادهای  رسانه های ملی و بین المللی بتوانند یک انقلاب بزرگ و دگرگونی قابل ملاحظه یی را در جهت مثبت آن که منافع ملی و ارزش های قبول شده جامعه در آن مطمح نظر باشد بوجود بیاورند.

در فرجام باید گفت که معیاری سازی نظام رسانه یی با معیاری بین المللی در کشور عمده ترین هدف اساسی این فاکولته را تشکیل می دهد.