صفحه فیسبوک فانوس

مدیریت کتابخانه

به منظور رشد کتابخوانی وفرهنگ مطالعه درمیان دانشجویان, کتابخانه فانوس از زمان تاسیس این موسسه با مجموعه ای ازکتاب های گوناگون اطلاعاتی تشکیل گردید.

کتابخانه دانشگاه فانوس مجموعه ای غنی وگسترده ازمنابع گوناگون در زمینه های مختلف اسلامی, فنون, علوم سیاسی, اجتماعی, فرهنگی وادب به دو زبان ملی (دری و پشتو ) و انگلیسی از نویسنده های معتبر و با نام و نشان داخلی و خارجی را دربر می گیرد. این کتابخانه بامساحت بزرگ دارای تالار جلسات, انترنت لب مجهز وبیش از هفت صد عنوان کتاب که بالاتر از هزار جلد است وهمچنان بخش کتابهای برقی که کتاب درقالب بسته های نرم افزار (پی دی اف)ارایه می شود می باشد که روزانه بیش از صد دانشجو از این کتابخانه بازدید  وازکتاب های آن استفاده می نماید .

مدیریت کتابخانه