صفحه فیسبوک فانوس

آگاهی در مورد امتحان کانکور خزانی سال تحصیلی ۱۳۹۸


فانوس براي سمستر خزانی خویش، در كنار ساير اوقات درسي (از ساعت يك الي چهار بعد از ظهر ) با تخفيف ويژه محصل مي پذيرد

رشته ها:
- حقوق و علوم سياسي
- اقتصاد
- ژورناليزم و ارتباطات.

تاریخ امتحان کانکوربعدا اعلان می گردد.

فانوس، تحصيلات عالي معياري.