شما میتوانید با آی-دی نمبر، نام و یا نام پدر نتیجه خود را دریافت نماید.

Tag error: <txp:php> ->  Warning: include(/home/fanoosuniversity/public_html/staff/kankoor.php): failed to open stream: No such file or directory while parsing form None on page Kankoor Result
Tag error: <txp:php> ->  Warning: include(): Failed opening '/home/fanoosuniversity/public_html/staff/kankoor.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') while parsing form None on page Kankoor Result