فانوس در گذر گاه زمان

موسسه تحصیلات عالی فانوس یکی از نهاد های تحصیلی خصوصی پیشگام و تاثیر گذار در جهت ارایه خدمات تحصیلی برای جوانان تحصیلی کشور بوده که از بدو تآسیس تا اکنون

ادامه مطلب...

دیدگاه و مأموریت دانشگاه

مؤسسه تحصیلات عالی فانوس به عنوان یک نهاد معتبر علمی، خواهان ترویج و اشاعه ارزش های معتبر علمی و تربیت نسل متفکر و منتقد می باشد، از همین رو با توجه به رسالت اکادمیک و ملی خویش می خواهد خدمات معتبر علوم معاصر را برای نسل نو کشور عرضه نماید.

ادامه مطلب...

پیام معاون دانشگاه

معلومات را در این قسمت سایت بنویسید معلومات را در این قسمت سایت بنویسید معلومات را در این قسمت سایت بنویسید معلومات را در این قسمت سایت بنویسید

ادامه مطلب...

صفحه فیسبوک فانوس